Pengenalan

Pengerusi
Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

Timbalan Pengerusi
Dicadang dan dilantik oleh Pengerusi

Ahli
14 orang

Ahli yang mewakili persatuan, tarikh tamat keanggotaan adalah tarikh tamat tempoh jawatan yang dipegang dalam persatuan jika tarikh tersebut sebelum tempoh tiga tahun.

Kementerian Pendidikan Malaysia (Lembaga Peperiksaan Malaysia)
Kementerian Pendidikan Malaysia (Bahagian Pembangunan Kurikulum)
Tokoh yang mewakili institusi pengajian tinggi, badan perundangan, persatuan yang diiktiraf, badan korporat, dan pakar-pakar dalam bidang pendidikan, bahasa, sastera dan budaya.