Hubungi Kami

Dewan Bahasa dan Pustaka,
Menara DBP,
Jalan Dewan Bahasa dan Pustaka,
50460 KUALA LUMPUR.
Telefon:-3-2147 9000
Faks
 Aras 24,
Bahagian Peristilahan dan Leksikologi,
Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.
Telefon: 03-2147 9726
Faks: