Mesyuarat

Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif

  • Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
  • Mesyuarat boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan permintaan Pengerusi atau sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada ahli untuk membincangkan perkara tertentu.

Mesyuarat Jawatankuasa Kecil

  • Mesyuarat diadakan dari semasa ke semasa menurut perancangan ahli.
  • Hasil mesyuarat akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu (JKTBM).