Terbitan JKTBM

 

1. DAFTAR KATA BAHASA Melayu (RUMI-SEBUTAN-JAWI) Jilid I A-K
2. DAFTAR KATA BAHASA Melayu (RUMI-SEBUTAN-JAWI) Jilid I L-Z
3. DAFTAR KATA BAHASA MELAYU (RUMI-SEBUTAN-JAWI) edisi kedua
4. PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA MELAYU
5. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH BAHASA MELAYU
6. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH BAHASA MELAYU (edisi baharu)
7. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH BAHASA MALAYSIA
8. PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF RUMI
9. PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS ISTILAH
10. PEDOMAN TRANSLITERASI PERKATAAN ARAB KE EJAAN RUMI (edisi kedua)
11. DAFTAR EJAAN RUMI JAWI (hijau)
12. DAFTAR EJAAN RUMI BAHASA MALAYSIA (edisi kedua) (purple)
13. DAFTAR EJAAN RUMI BAHASA MALAYSIA (pink)
14. DAFTAR EJAAN RUMI BAHASA MALAYSIA (hitam)
15. DAFTAR ISTILAH MBIM (Istilah Sumber –Istilah Malaysia) A-J
16. DAFTAR ISTILAH MBIM (Istilah Sumber –Istilah Malaysia) 
17. DAFTAR ISTILAH MABBIM (1985-1992)