Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu 2016 – 2019

Bil Nama
1. Datuk Hj. Abdul Adzis bin Abas,
Ketua Pengarah (Ex-Officio)
2. Datuk Abang Sallehuddin bin Abg Shokeran,
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), (Ex-Officio)
3. Dr. Amran bin Joned,
Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera, (Ex-Officio)
4. Prof. Emeritus Dato’  Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
5. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
6. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof bin Hj. Othman
7. Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
8. Prof. Emeritus Dr. Hashim bin Musa
9. Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong
10. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim bin Komo
11. Prof. Dr. Nor Hashimah binti Jalaluddin
12. Prof. Dr. Rohimi bin Shapiee
13. Prof. Madya Dr. Hashim bin Ismail
14. Dr. Sariah binti Abdul Jalil
Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
15. Datin Nawal binti Salleh
Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia,  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)