Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 2013 – 2016

 

Bil Nama
1.   Dr. Hj. Awang bin Sariyan,
Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka[Ex-Officio]
2.   Prof. Dr. Zaharani bin Ahmad,
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), [Ex-Officio]
3.   Encik Rusli bin Abdul Ghani,
Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera, [Ex-Officio]
4. Prof. Emeritus Dato’  Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
5. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
6. Prof. Emeritus Dr. Abdullah bin Hassan
7. Prof. Dr. Abdul Latif Hj. bin Samian
8. Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
9. Prof. Dr. Hashim bin Musa
10. Prof. Dr. Teo Kok Seong
11. YAA Dato’ Faiza binti Tamby Chik
12. Prof. Dr. Shaharir bin Mohamad Zain
13. Prof. Dr. Nor Hashimah binti Jalaluddin
14. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
15. Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)