Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 2009 – 2012

 

Bil Nama
1. Dato’ Hj. Termuzi bin Abdul Aziz ,
Ketua Pengarah [Ex-Officio]
2. Encik Rusli bin Abd. Ghani,
Pengarah Jabatan Pembinaan dan Bahasa, [Ex-Officio]
3. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar 
4. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah bin Hj. Abdul Karim
5. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Ahmad
6. Prof. Dr. Abdul Latif bin Hj. Samian
7. Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
8. Prof. Dr. Hashim bin Musa
9. Prof. Dr. Zaharani bin Ahmad
10. Prof. Dr. Abdul Aziz bin Bari
11. Prof. Dr. Teo Kok Seong
12. Prof. Dr. Hj. Amat Juhari bin Moain
13. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
14. Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
.