Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 2005 – 2008

 

Bil Nama
1. Dato’ Dr. Firdaus bin Hj. Abdullah,
Ketua Pengarah (Ex-Officio)
2. Hjh. Noresah binti Baharom,
Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera {Ex-Officio)
3.. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
4.. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
5.. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Ahmad
6. Prof. Emeritus Dr. Abdullah bin Hassan
7. Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
8. Prof. Dr. Hj. Awang bin Sariyan
9. Prof. Dr. Shaharir bin Mohamad Zain
10. Dato’ Mohd. Annuar bin Zaini
11. Dato’ Hishamuddin bin Aun
12. Dato’ Chamil bin Wariya
13. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
14. Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)