Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 2002 – 2005

 

Bil Nama
1. Dato’ Hj. A. Aziz bin Deraman,
Ketua Pengarah (Ex-Officio)
2. Dr. Awang bin Sariyan,
Pengarah Jabatan Bahasa, (Ex-Officio)
3. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
4. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
5. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Ahmad
6. Prof. Emeritus Dr. Abdullah bin Hassan
7. Prof. Dr. Hj. Amat Juhari bin Moain
8. Prof. Dr. Aziz bin Deraman
9. Prof. Dr. Shaharir bin Mohamad Zain
10. Prof. Dr. Hj. Ramli bin Md. Salleh
11. Prof. Dr. Hashim bin Musa
12. Prof. Dr. Shaik Md. Noor Alam bin SM Hussain
13. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
14. Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
.