Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 1999 – 2002

 

Bil Nama
1. Dato’ Hj. A. Aziz bin Deraman,
Ketua Pengarah (Ex-Officio)
2. Dr. Awang bin Sariyan, 
Pengarah Jabatan Bahasa, (Ex-Officio)
3. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
4.. Prof. Emeritus Datuk Dr. Hjh. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
5. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Ahmad
6. Prof. Dato’ Dr. Mohammad Noor bin Salleh
7.. Prof. Dr. Hj. Amat Juhari bin Moain
8.. Dato’ Dr. Hj. Mansor bin Hj. Salleh
9. Datuk Ahmad Kamal Piah bin  Che Othman
10. Prof. Dr. Hj. Ramli bin Md. Salleh
11. Dato’ Faiza bin Tamby Chik
12. Tan Sri Dato’ Dr Awang  bin Had Salleh
13. Pengarah Pusat Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
14. Timb. Ketua Pengarah Pendidikan, Jabatan Pedidikan Khas,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)