Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 1996 – 1999

 

Bil Nama
1 Tuan  Hj. A. Aziz bin Deraman (Pengerusi)
2. Prof. Dato’ Dr. Hjh. Asmah binti Hj. Omar
3. Prof. Dr. Hj. Ramli bin Md. Salleh
4. Prof. Dr. Hj. Amat  bin Juhari Moain
5. Prof. Dato’ Dr. Mohammad Noor bin Hj. Salleh
6. Prof. Madya Dr. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim
7. Dato’ Dr. Hj. Mansor bin Hj. Salleh
8. Dato’ Faiza  bin Tamby Chik
9. Datuk Ahmad Kamal Piah bin Che Othman
10. Tan Sri Dato’ Dr. Awang Had bin Salleh
11. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Ahmad
12. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
13. Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)