Senarai Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Tahun 1972

 (Sewaktu Penubuhan JKTBM)

Bil Nama
1 Tuan Hj. Sujak Rahiman (Pengerusi)
2. Encik Hassan Ahmad
3. Dr. Mohd Ghazali Hj. Abdul Rahman
4. Dr. Asmah Hj. Omar
5. Dr. Abdullah Hassan
6. Encik Abdul Rahman Arshad
7. Encik Kamaluddin Muhammad
8. Encik Jalal Ahmad Abdullah