Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu

Tugas utama jawatankuasa ini adalah untuk merancang dan memantapkan bahasa Melayu dari segi sistem ejaan, sebutan, istilah dan tatabahasa, dan membuat perakuan dan cadangan mengenai pengisian dan pelaksanaan dasar-dasar bahasa kepada Menteri Pendidikan Malaysia.